Đây là người phụ nữ lên tiếng:

Đây là người phụ nữ lên tiếng:

aFamily

"Nếu vẫn những việc phải làm ngày Tết đó nhưng người phụ nữ cảm thấy vui vẻ và thoải mái thì cứ để cho họ làm, nhưng nếu họ làm và cảm thấy rất mệt mỏi thì đơn giản hoá Tết để phụ nữ bớt cực hơn tất nhiên là việc nên làm."