Lễ hội Hang động Quảng Bình năm 2017 sẽ diễn ra trong tháng 6

Lễ hội Hang động Quảng Bình năm 2017 sẽ diễn ra trong tháng 6

Công Thương

Ngày 26/5/2017, Ban Tổ chức Lễ hội Hang động Quảng Bình cho biết, Lễ hội Hang động Quảng Bình năm 2017 sẽ được tổ chức vào tháng 6 với chuỗi hoạt động, sự kiện nổi bật, giới thiệu và quảng bá rộng rãi các tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên tự nhiên của “Vương quốc hang động”, những nét độc đáo về văn hóa, lịch sử với sự tham gia của người dân nhằm hấp dẫn du khách.