Những điều cần chú ý khi lái xe mùa mưa

Những điều cần chú ý khi lái xe mùa mưa

24H

Ngoài những kỹ năng cơ bản cần thiết như kiềm chế tốc độ, giữ khoảng cách..., việc lái xe mùa mưa còn cần sự tập trung cao độ của người điều khiển phương tiện.