Công an xã hi sinh được hưởng quyền lợi gì?

Công an xã hi sinh được hưởng quyền lợi gì?

Lao Động

(Lao Động) - Theo chế độ về bảo hiểm xã hội, người tổ chức tang lễ được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở. Thân nhân có thể được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần căn cứ vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội.

Được hưởng trợ cấp hay bồi thường TNLĐ?

Được hưởng trợ cấp hay bồi thường TNLĐ?

Lao Động

(Lao Động) - Trường hợp người lao động (NLĐ) bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở tại địa điểm và thời gian hợp lý, nếu do lỗi của người khác gây ra thì NSDLĐ phải trợ cấp cho NLĐ…