Dính như sam hơn 10 năm, Quế Vân thấy không cần thiết làm bạn với Hà Hồ trên Facebook

GiadinhNet - Hồ Ngọc Hà, Quế Vân luôn được biết đến là đôi bạn thân của làng mẫu Việt. Tuy nhiên, sau 10 năm gắn bó, Quế Vân cho là đã hết duyên làm bạn với Hà Hồ và nên không cần thiết làm bạn bè trên Facebook.
GiadinhNet - Hồ Ngọc Hà, Quế Vân luôn được biết đến là đôi bạn thân của làng mẫu Việt. Tuy nhiên, sau 10 năm gắn bó, Quế Vân cho là đã hết duyên làm bạn với Hà Hồ và nên không cần thiết làm bạn bè trên Facebook.

Dính như sam hơn 10 năm, Quế Vân thấy không cần thiết làm bạn với Hà Hồ trên Facebook

Dính như sam hơn 10 năm, Quế Vân thấy không cần thiết làm bạn với Hà Hồ trên Facebook

Dính như sam hơn 10 năm, Quế Vân thấy không cần thiết làm bạn với Hà Hồ trên Facebook

Dính như sam hơn 10 năm, Quế Vân thấy không cần thiết làm bạn với Hà Hồ trên Facebook

Dính như sam hơn 10 năm, Quế Vân thấy không cần thiết làm bạn với Hà Hồ trên Facebook

Dính như sam hơn 10 năm, Quế Vân thấy không cần thiết làm bạn với Hà Hồ trên Facebook

Dính như sam hơn 10 năm, Quế Vân thấy không cần thiết làm bạn với Hà Hồ trên Facebook

Dính như sam hơn 10 năm, Quế Vân thấy không cần thiết làm bạn với Hà Hồ trên Facebook

Dính như sam hơn 10 năm, Quế Vân thấy không cần thiết làm bạn với Hà Hồ trên Facebook

Dính như sam hơn 10 năm, Quế Vân thấy không cần thiết làm bạn với Hà Hồ trên Facebook

Dính như sam hơn 10 năm, Quế Vân thấy không cần thiết làm bạn với Hà Hồ trên Facebook

Dính như sam hơn 10 năm, Quế Vân thấy không cần thiết làm bạn với Hà Hồ trên Facebook

Dính như sam hơn 10 năm, Quế Vân thấy không cần thiết làm bạn với Hà Hồ trên Facebook

Dính như sam hơn 10 năm, Quế Vân thấy không cần thiết làm bạn với Hà Hồ trên Facebook

Dính như sam hơn 10 năm, Quế Vân thấy không cần thiết làm bạn với Hà Hồ trên Facebook

Dính như sam hơn 10 năm, Quế Vân thấy không cần thiết làm bạn với Hà Hồ trên Facebook

Lily (th)