Gần 3.500 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm 2017

Theo tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 5 tháng đầu năm 2017 (tính từ ngày 16-12-2016 đến ngày 15-5-2017), cả nước xảy ra 8.023 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 3.496 người, bị thương 6.588 người. 

Gần 3.500 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm 2017

So với 5 tháng đầu năm 2016, TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, số vụ TNGT giảm 353 vụ (giảm 4,21%), số người chết giảm 93 người (giảm 2,59%), số người bị thương giảm 751 người (giảm 10,23%).

Chỉ tính riêng tháng 5-2015, toàn quốc xảy ra 1.654 vụ, làm chết 701 người và làm bị thương 1.469 người. So với tháng cùng kỳ năm 2016 giảm 94 vụ (giảm 5,38%), giảm 25 người chết (giảm 3,44%), giảm 22 người bị thương (giảm 1,48%).

Theo Lương Ninh Giang/Hà Nội mới