[Inphographic] Vụ cướp ngân hàng ở Trà Vinh và những con số biết nói