Lương 50 triệu đồng/tháng, hưởng trợ cấp thất nghiệp bao nhiêu?

(Lao Động) - Bạn đọc có số điện thoại 0913524XXX gọi đến đường dây nóng của Văn phòng TVPL Báo Lao Động hỏi: Lương của tôi khoảng 50 triệu đồng/tháng. Hàng tháng, Cty vẫn trừ tiền lương 1% của tôi (khoảng 500.000 đồng) để tham gia BHTN. Tôi chỉ được nhận trợ cấp thất nghiệp (TCTN) chưa đầy 19 triệu đồng/tháng, thấp hơn nhiều so với mức lương. Cty trừ vậy có đúng?
Văn phòng TVPL Báo Lao Động trả lời: Điểm a, khoản 1, Điều 57 Luật Việc làm quy định về mức đóng, nguồn hình thành và sử dụng Quỹ BHTN như sau: NLĐ đóng bằng 1% tiền lương tháng. Khoản 2, điều 58 Luật Việc làm quy định về tiền lương làm căn cứ đóng BHTN: NLĐ đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động (NSDLĐ) quyết định thì tiền lương tháng đóng BHTN là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật BHXH. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng BHTN cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng BHTN bằng hai mươi tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động tại thời điểm đóng BHTN.

Khoản 1, điều 50 Luật Việc làm quy định: Mức hưởng TCTN hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với NLĐ đóng BHTN theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định tại thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc. Căn cứ vào quy định trên, thì Cty trừ tiền lương hàng tháng của bạn bằng 1% tiền lương (khoảng 500.000 đồng) là đúng quy định. Ngoài ra, mức hưởng TCTN một tháng tối đa hiện nay của NLĐ là 18,75 triệu đồng (5 x 3,75 triệu đồng).