Nàng thơ điểm báo: Suýt mang tội vì mắc ‘bệnh tưởng’

Y tá định sàm sỡ / thoát tội hình sự rồi / tưởng bệnh nhân "thả thính" / y tá mới đớp mồi

Nàng thơ điểm báo: Suýt mang tội vì mắc ‘bệnh tưởng’

Y tá định sàm sỡ
thoát tội hình sự rồi
tưởng bệnh nhân "thả thính"
y tá mới đớp mồi

(Bệnh viện quận Thủ Đức
y tá định hiếp dâm
bệnh nhân cắn quyết liệt
y tá lên quận nằm)

Bác bí thư thị trấn
có 4 lần sinh ra
còn khai man thành tích
nhận huy chương mang về

(Thương mẹ bác vất vả
đẻ bác tới 4 lần
phong kỷ lục được đấy
đẻ thế thì thành thần)

Hai cụ chống tham nhũng
dài cổ chờ bằng khen
bộ lệnh, tỉnh không biết
nên cổ cứ dài thêm

(Có anh gì nhanh lắm
được huân nọ chương kia
truy nã tìm không thấy
mới đi đòi bằng về

Khổ thân hai ông lão
hai năm rồi vẫn chờ
vọng bằng khen hóa đá
mắt càng ngày càng mờ)

Ở Chương Mỹ, Hà Nội
lại hành hung thương binh
cái huyện này hay thế
nhè thương binh oánh kinh

Theo Ngọc Anh (Câu lạc bộ Làng Cười VN)