Những câu thoại cười ra nước mắt trong Táo quân 2017

(Vietnamnet) - Táo quân 2017 đã nói khá nhiều tới vấn đề nổi cộm trong năm qua như việc bổ nhiệm cán bộ, vấn đề môi trường,... Và các Táo lên chầu đều có những câu thoại đáng suy ngẫm.

Những câu thoại cười ra nước mắt trong Táo quân 2017

Xuân Bắc nói về việc bổ nhiệm quan chức

Những câu thoại cười ra nước mắt trong Táo quân 2017

Phút thật thà của Táo Công chức Chí Trung

Những câu thoại cười ra nước mắt trong Táo quân 2017

Những câu thoại cười ra nước mắt trong Táo quân 2017

Ngọc Hoàng - Quốc Khánh chỉ đạo về việc bổ nhiệm cán bộ

Những câu thoại cười ra nước mắt trong Táo quân 2017

Những câu thoại cười ra nước mắt trong Táo quân 2017

Chí Trung hài hước 

Ngân An