Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày Nay

(Ngày Nay) - Hiện nay vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam.