Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lấn thứ 17

Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lấn thứ 17

Dân Trí

​Ngày 18/5, Hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 17 do Bệnh viện Từ Dũ tổ chức với sự hợp tác của Hội Sản phụ khoa Cộng hòa Pháp (CNGOF), Liên đoàn Sản phụ khoa quốc tế (FIGO), Hội Chu sinh Châu Á – Châu Đại Dương, diễn ra trong hai ngày 18-19/5/2017 tại TP. HCM, dưới sự tài trợ chính của nhãn hàng Friso - FrieslandCampina Việt Nam.