Lộ thông tin chi tiết về kích cỡ iPhone 8

Lộ thông tin chi tiết về kích cỡ iPhone 8

ICT

Báo cáo trích dẫn nguồn từ “các công nhân nhà máy am hiểu về vấn đề” và khẳng định cụ thể chiếc iPhone 8 sẽ có kích cỡ các chiều lần lượt là 143,59 x 70,94 x 7,57 mm.