Kiến nghị dừng tạm nhập, tái xuất thịt heo và phụ phẩm

Kiến nghị dừng tạm nhập, tái xuất thịt heo và phụ phẩm

NLĐ

Đề nghị Chính phủ xem xét dừng hoạt động nhập khẩu thịt heo, lục phủ ngũ tạng về Việt Nam theo hình thức tạm nhập, tái xuất nhằm bảo vệ thị trường trong nước, chống lây lan các loại dịch bệnh và giảm tác động đến vận tải hàng hoá.