'Ông không ký, đố mày bỏ'

'Ông không ký, đố mày bỏ'

PN News

Đến lúc này anh Sự mới ngã ngửa. Đi về liêu xiêu trên con đường đất, anh Sự vẫn còn lẩm bẩm: “Tưởng ông không ký thì đố mày bỏ được”.